Beskidzkie dni chirurgii metabolicznej i bariatrycznej

Dziś jest:Środa, 19 czerwca 2019, Imieniny: Gerwazego, Romualda
2011-03-11

Beskidzkie dni chirurgii metabolicznej i bariatrycznej

Data: 26.03.2011r., Miejsce:Hotel Vienna, Bielsko-Biała


Konferencja naukowa pod honorowym patronatem Senatora RP Rafała
Muchackiego i Posłanki na Sejm RP Beaty Małeckiej-Libery oraz
Stowarzyszenia Szpitali NiepublicznychOrganizator:
Beskidzka Izba Lekarska
Prezes: dr Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej
Prezes: dr n. biol. Robert Sirek

Komitet Organizacyjny:
dr n. med. Janusz Sirek
dr n. med. Zbigniew Świerczyński
dr n. biol. Robert Sirek
dr Klaudiusz Komor
mgr Ryszard Wydra

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
Prof. dr hab. med. Barbara Zahorska-Markiewicz
Prof. dr hab. Krystyna Pierzchała-Koziec
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
dr Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Program Konferencji
9.00 -9.10 Otwarcie Konferencji
dr n. med. Janusz Sirek – Dyrektor Szpitala

9.10 – 9.40
prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM Metody kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób otyłych.

9.40-10.10
prof. dr hab. med. Barbara Zahorska-Markiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Poradnia Leczenia Otyłości WAGA w Katowicach Możliwości leczenia zachowawczego otyłości.

10.10-10.30
prof. dr hab. Krystyna Pierzchała-Koziec, kierownik Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR w Krakowie Eksperymentalne modele do badań syndromu metabolicznego

10.30 - 11.00
Przerwa kawowa

11.00 - 11.20
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich Zasady leczenia otyłości olbrzymiej w oparciu o Evidence Based Medicine

11.20 - 11.40
dr n. med. Janusz Sirek, Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej Leczenie nadmiaru powłok po operacjach bariatrycznych

11.40 - 12.00
dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska - psycholog kliniczny, Zakład Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Gabinet Terapeutyczno-Szkoleniowy PRIMODIUM w Katowicach Psychologiczna charakterystyka pacjenta a wybór metody leczenia otyłości

12.00 - 12.20
dr n. med. Zbigniew Świerczyński, dr Ewa Habelak, dr Joanna Kalita-Jóźwik, Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej, Centrum Stomatologiczne „Joko-Dent” Znaczenie otyłości w obturacyjnym zespole bezdechu sennego

12.20 - 12.40
dr Andrzej Daszkiewicz, Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej Ocena stanu zdrowia chorego z otyłością olbrzymią przed operacją bariatryczną.

12.40 - 13.10
Dyskusja

13.10 - 13.30
mgr Ryszard Wydra, Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej, dr Klaudiusz Komor Beskidzka Izba Lekarska Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami

13.30 -13.40
dr Zyta Kaźmierczak-Zagórska i dr n. biol. Robert Sirek Zakończenie konferencji

13.40 Lunch26 marca 2011 r. w Bielsku-Białej odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa, której tematem będzie zagadnienie leczenia otyłości, uznanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za poważny problem społeczny, jako że prowadzi do powstania wielu groźnych chorób, obniżających jakość życia i podnoszących koszty leczenia.

Organizatorami wydarzenia są Beskidzka Izba Lekarska oraz Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej.

W skład komitetu naukowego, sprawującego opiekę merytoryczną nad konferencją, weszli prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, prof. dr hab. med. Barbara Zahorska-Markiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, Klinika Chirurgii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, oraz dr Zyta Kaźmierczak-Zagórska, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej.

W trakcie konferencji zostanie zaprezentowane szerokie spektrum zagadnień związanych z problemem otyłości. Zostaną omówione powikłania towarzyszące otyłości, dobór metody leczenia w zależności od psychologicznej charakterystyki chorego, możliwości leczenia zachowawczego oraz chirurgicznego.

Wśród prelegentów będą: dr n. med. Janusz Sirek – Dyrektor Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej, prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. med. Barbara Zahorska-Markiewicz, prof. dr hab. med. Krystyna Pierzchała-Koziec, dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska - psycholog kliniczny z Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, jak też dr Andrzej Daszkiewicz oraz dr n. med. Zbigniew Świerczyński i dr Ewa Habelak reprezentujący Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej.

W konferencji wezmą udział lekarze rodzinni oraz lekarze poradni specjalistycznych. Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni również dziennikarze zainteresowani problematyką zdrowia. Współcześnie otyłość jest drugą po paleniu papierosów przyczyną chorób i przedwczesnej śmierci. Przyczynia się do rozwoju wielu chorób, jak np. cukrzyca, nadciśnienie, zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwiększa możliwość śmierci na skutek chorób serca, powoduje wzrost ryzyka zachorowań na niektóre rodzaje raka, w tym raka żołądka i jelita, raka macicy i jajnika. Wpływa też na relacje międzyludzkie, jest najczęstszą przyczyną stresów i depresji. Osoby otyłe bywają dyskryminowane w pracy, w szkole, w domu, wytykane palcami na ulicy. Skutecznym i trwałym sposobem leczenia w przypadku otyłości olbrzymiej (złośliwej), kiedy zawodzą rozwiązania oparte na farmakologii, diecie i aktywności fizycznej, jest chirurgia otyłości. Efekt przeprowadzonych operacji bariatrycznych to spadek masy ciała, skutkujący poprawą jakości życia i złagodzeniem lub ustąpieniem powikłań towarzyszących otyłości. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji „Beskidzkie dni chirurgii metabolicznej i bariatrycznej” oraz do odwiedzenia strony internetowej www.cmr.bielsko.pl.

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej
Historia CMR sięga 1990 r. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2007 r. Obecnie w ramach szpitala działają poradnie przyszpitalne i oddziały: chirurgii plastycznej, otolaryngologiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej. Szpital dysponuje dwiema salami operacyjnymi i zespołem sal zabiegowych. Szpital wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 Operacje bariatryczne w CMR

W bielskim Szpitalu Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej operacje bariatryczne wykonywane są od kilku lat. Przeprowadzono ich dotąd z powodzeniem ponad 200. Każdy pacjent cierpiący na otyłość olbrzymią, który zgłasza się do szpitala, jest przygotowywany do operacji - w celu redukcji potencjalnych powikłań pooperacyjnych - przez wielospecjalistyczny zespół lekarzy (neurologów, kardiologów, diabetologów, dietetyków) pod kierunkiem specjalisty II stopnia w zakresie anestezjologii dra Andrzeja Daszkiewicza. Jest on członkiem polskich i europejskich towarzystw naukowych z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii i leczenia bólu oraz Europejskiego Towarzystwa Opieki Okołooperacyjnej Pacjenta Otyłego (European Society for Perioperative Care of the Obese Patient).

Szpital wyposażony jest w nowoczesny sprzęt stosowany w chirurgii bariatrycznej, odpowiednio wyposażoną salę operacyjną i dostosowaną do potrzeb pacjenta salę pooperacyjną. Po zabiegu pacjent jest objęty opieką medyczną, a następnie regularną kontrolą lekarską. W razie konieczności otrzymuje także pomoc psychologiczną i wskazania dietetyczne.

Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
Zespołem wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, którzy wykonują w bielskim szpitalu operacje bariatryczne, kieruje dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł. Jest on absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej z 1989 r. Chirurgicznym leczeniem otyłości zajmuje się od 17 lat. W 1998 roku wprowadził w Polsce technikę laparoskopową, która zrewolucjonizowała chirurgię bariatryczną. Od 1999 r. jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości, a od listopada 2010 roku zasiada w zarządzie tej organizacji jako przedstawiciel Europy. Posiada specjalizację z zakresu leczenia otyłości przyznaną przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. Od 2008 roku pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu leczenia otyłości i prelegentem na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Dr n. med. Janusz Sirek – dyrektor Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej

Urodził się 24 lipca 1956 r. w Częstochowie. W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. Pracował jako asystent prof. Paliwody w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu oraz prof. Szyszki w Klinice Chirurgii Ogólnej w Bytomiu, a następnie w Oddziale Chirurgii Plastycznej w Zabrzu. W 1984 r. zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej, cztery lata później egzamin specjalizacyjny z zakresu chirurgii plastycznej pod kierownictwem dr n. med. Adrianny Oleszyckiej. W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W latach 1988-1999 był zastępcą ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu. Od 1999 r. jest właścicielem Prywatnej Kliniki Chirurgii Plastycznej oraz dyrektorem Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej ESPRAS.

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej, ul. Bystrzańska 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 338163300 i +48 338163301

Dodaj komentarz lub opinię


Autor:

Treść*:


» Odpowiedz

Opinie i komentarze (0)

Zadaj pytanie Ekspertowi

Porady Eksperta

Jeżeli w naszej bazie brakuje
odpowiedzi na Twoje pytanie
zapytaj naszego Eksperta

Najnowsze wątki na forum

Prawda jest zawsze dobra, a kamstwo zawsze złe?

Cześć, robię projekt na studia z przedmiotu filozofia i chciałąbym Was...

Blancharlotte | 2019-06-17 16:42

Prawda jest zawsze dobra, a kamstwo zawsze złe?

Cześć, robię projekt na studia z przedmiotu filozofia i chciałąbym Was...

Blancharlotte | 2019-06-17 16:42

medycyna pracy

Witam forumowicze mam zapytanie choruje na epi od 1 roku biorę regularnie leki...

gregorio99 | 2019-06-16 18:09

Najnowsze firmy w bazie

Dermatologia & Medycyna Estetyczna Renata Budzicz - Kraków

Dermatolog Renata Budzicz z wieloletnim doświadczeniem zajmuje się leczeniem procesów starzenia skóry,...

Gabinet Ortopedyczno-Urazowy BARTŁOMIEJ DOBOSZ - Kraków

Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczno-Urazowy w Krakowie to miejsce, w gdzie każda osoba z problemami układu ruchu...

Newsletter

Jeżeli chcesz być informowany o nowościach w serwisie iLekarze.pl, dodaj swój e-mail:

W serwisie: Ogłoszenia medyczne | Porady medyczne | Forum medyczne
Placówki zdrowia: Warszawa | Kraków | Wrocław | Poznań | Białystok | Łódź | Katowice | Gdańsk | Szczecin
iLekarze.pl: Komunikaty | Reklama w serwisie | Zostań redaktorem | Patronat medialny | Współpraca | Dla prasy i mediów | Napisz do nas
Nasze fora: Lekarz rodzinny | Alergolog Forum | Dermatolog Forum | Dietetyk Forum | Ginekolog Forum | Laryngolog Forum | Neurolog Forum | Psychiatra Forum | Psycholog Forum | Seksuolog Forum | Forum Stomatolog | Forum Urolog | Forum Okulista

Treści prezentowane w serwisie iLekarze.pl mają jedynie charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

© Copyright by iLekarze.pl, 2007-2019

Content